Cerere oferta

Numele tău (obligatoriu)

Adresa ta de email (obligatoriu)

Subiect

Mesajul tău

Verificarea stingatoarelor de incendiu

Verificarea stingătoarelor de incendiu
– Un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, cu scopul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.
În urma operaţiunilor de verificare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integralExtinguisher-maintenancecu modelul certificat.
În cazul în care în urma operaţiunilor de verificare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţinilor de reparare sau la casarea stingătorului.
Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu
– Un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, prin care un stingător este repus în stare de funcţiune în urma descărcării la utilizare, accidentală sau la termen.
Reîncărcarea este însoţită în mod obligatoriu şi de o verificare cu scopul de a
conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor
funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare.
În urma operaţiunilor de reîncărcare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.
În cazul în care în urma operaţiunilor de reîncărcare se constată existenţa unor defecţiuni, se procedează, după caz, la remedierea acestora conform operaţinilor de reparare sau la casarea stingătorului.
Repararea stingătoarelor de incendiu
– Un ansamblu de operaţiuni efectuate de către personal competent, cu ajutorul unor mijloace tehnice adecvate, aplicabile unui stingător la care au fost constate defecţiuni, pentru repunerea acestuia în stare de funcţiune.
Repararea are rolul de a conferi încrederea că produsul corespunde integral din punct de vedere al caracteristicilor funcţionale demonstrate la modelul certificat şi că prezintă siguranţă în exploatare. Repararea se realizează doar prin înlocuirea fitingurilor cu altele noi.
Nu face obiectul reparării recipientul stingătorului. Singurele operaţiuni admise la recipient sunt revopsirea şi refacerea acoperirii interioare de protecţie.
Repararea se realizează utilizând numai piese de schimb originale sau acceptate de producător ca fiind conforme cu cele înlocuite.
În urma operaţiunilor de reparare, stingătoarele de incendiu trebuie să corespundă integral cu modelul certificat.

Obtineti o estimare gratuita- Igiena Romserv DDD.